جان لجند ترامپ را «آفت شرور لعنتی بر چهره آمریکا» نامید

این خواننده گفت: «ما باید به ریاست‌جمهوری او خاتمه دهیم»

جان لجند و دی جی خالد، کالیفرنیا

Jean-Baptiste LACROIX / AFP

بعد از توییت‌های نژادپرستانه دونالد ترامپ علیه بالتیمور [شهری در ایالت مریلند آمریکا]، جان لجند به شدت به انتقاد‌های شدید از او پرداخت و رییس‌جمهور ایالات متحده را «نژادپرستی شعله‌ور» و «آفت شرور لعنتی بر کل چهره آمریکا» نامید.

جان لجند که با خبرنگار سایت پاپاراتزی تی‌ام‌زی (TMZ) صحبت می‌کرد ترامپ را «نژادپرستی شعله‌ور و لکه ننگ» نامید و اضافه کرد: «او همیشه افراد و مکان‌های مختلف را «لکه ننگ» می‌نامد ولی این واقعا لقب خودش است. ما باید به ریاست‌جمهوری او خاتمه دهیم.» 

وقتی از لجند پرسیده شد که او برای وضعیت بالتیمور چه خواهد کرد، وضعیتی که موضوع توییت‌های نژادپرستانه ترامپ در هفته گذشته بود، پاسخ داد: «کارهای زیادی می‌شود برای این شهر انجام داد. مشکلات این شهر در طول یک قرن پیش آمده‌ و ما باید به جای نژادپرستی عوضی بودن و بد حرف زدن درباره شهرها و جوامع خود، از نزدیک روی آنها تمرکز کنیم تا جامعه‌ای بهتر را برای همه فراهم آوریم.»

او افزود: «دونالد ترامپ یک آفت شرور لعنتی بر چهره کل آمریکا است و ما باید به ریاست‌ جمهوری وی خاتمه دهیم.»

در آخر هفته گذشته ترامپ طی توییت‌هایی به الایجاه کامینگز نماینده مجلس سیاه‌پوست از بالتیمور تاخت و ادعا کرد شهر او شهری «حال به هم زن و پر از موش و کثافت است، جایی که هیچ‌کس نمی‌خواهد در آن زندگی کند.» او بعدتر این ادعا که توییت‌هایش نژادپرستانه بودند را رد کرد و حتی پا را فراتر گذاشته و آقای کامینگز را «نژادپرست» نامید.

این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.

https://www.independent.co.uk/arts-entertainment

© The Independent

بیشتر از زندگی