هیات امنا

سیاسی و اجتماعی

مهاجرت نخبگان از ایران؛ حاصل فساد گازانبری در جمهوری اسلامی ایران 

اگر اعضای هیئت‌امنای پیشین دانشگاه تهران بزرگان حوزه علم و فرهنگ بودند، هیئت‌امنای جدید چهره‌های مشهور سرکوب‌های دانشجویی از نوع گازانبری و سانسورچی‌های فعالیت و کار نخبگان هستند