نفت ارزان

دیدگاه

چین و ایران؛ پیش به سوی روابط استعماری؟

ایران از سه نظر برای جمهوری خلق جالب است: نفت ارزان، بازار قرق‌شده و احتمال استقرار پایگاه نظامی مثلا در شبه‌جزیره جاسک برای «نظارت» بر دریای عمان، دریای عرب، خلیج عدن و البته خلیج فارس