سیف الاسلام

دیدگاه

سیف الاسلام؛ سیری از «اصلاح‌طلبی» به «بازیگری» سیاسی

سرهنگ قذافی همراه پسرش یک‌باره به منزل شهروندان وارد می‌شد و آن‌ها را به مرگ تهدید می‌کرد؛ امروز همان پسر عزیزش به میدان آمده و از همان شهروندان «رای» می‌خواهد