سنگفرش کلیسای وست مینستر

آلبوم عکس زندگی

اجازه قدم زدن روی کف قرون وسطایی کلیسای محل تاج‌گذاری شاه چارلز صادر شد

بازدیدکنندگان برای اولین بار می‌توانند با جوراب، روی سنگفرش کوزماتی این کلیسا که از بزرگ‌ترین گنجینه‌های قرون وسطایی بریتانیا است قدم بزنند