احساس پیری و بی‌خوابی

بهداشت و درمان

فقط دو شب بی‌خوابی به شما احساس پیری بیشتری می‌دهد

لئونی باتلر، یکی از نویسندگان این تحقیق از موسسه کارولینسکا در سوئد گفت: سن فراتر از یک تصور است؛ آنها که احساس می‌کنند جوان‌تر از سن‌ خود هستند، بیشتر هم عمر می‌کنند