مرکز آمار: بیش از ۲ونیم میلیون نفر در ایران بیکارند

بنا به اعلام مرکز آمار ایران بیشترین نرخ بیکاری در زمستان در کردستان با ۲۰.۵ درصد و در کرمانشاه با ۱۵.۱ درصد ثبت شده است

بنا به اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری فصل زمستان ۱۴۰۱ در سطح کشور علاوه بر افزایش ۱.۵ درصدی در قیاس با فصل پیش از آن، در استان کردستان ۲۰.۵ درصد، در کرمانشاه ۱۵.۱ درصد، و در چهارمحال و بختیاری ۱۳.۵ درصد ثبت شده و شکاف بیکاری میان استان‌ها به ۱۴.۸رسیده است.

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را در زمستان ۱۴۰۱ معادل ۹.۷ درصد اعلام کرده است که نشان می‌دهد در قیاس با نرخ بیکاری اعلام‌شده برای پاییز همین سال، ۱.۵ درصد افزایش یافته است.

جمعیت بیکاران در سطح کشور نیز بنا به اعلام مرکز آمار، در پاییز ۱۴۰۱ دو میلیون و ۱۳۷ هزار نفر بود که در زمستان این سال به دو میلیون و ۵۲۶ هزار نفر افزایش یافت.

جمعيت شاغلان ۱۵ ساله و بيشتر نیز در زمستان گذشته ٢٣ ميليون و ٤٣٦ هزار نفر اعلام شد، در حالیکه این تعداد در پاییز گذشته ۲۴ میلیون و ۷۰ هزار نفر بود. بر این مبنا، در زمستان ۱۴۰۱ در قیاس با پاییز همین سال، ۶۳۴ هزار نفر بر شمار بیکاران افزوده شده است.

«جمعیت فعال» کشور نیز در زمستان گذشته ۲۵ میلیون و ۹۶۲ هزار نفر بوده است. مقایسه این شاخص با ۲۶ میلیون و ۲۰۷ هزار نفر «جمعیت فعال» در پاییز ۱۴۰۱، حاکی از کاهش ۲۴۵ هزار نفری از جمعیت فعال کشور و خروج آنان از «گروه شاغلان یا بیکاران» در زمستان است.

از سوی دیگر، «جمعیت غیر فعال» در زمستان گذشته ۳۸ میلیون و ۱۰۷ هزار نفر اعلام شده است که در قیاس با ۳۷ میلیون و ۶۷۹ هزار نفر در پاییز، به معنای افزایش ۴۲۸ هزار نفری «جمعیت غیرفعال» کشور در زمستان ۱۴۰۱ است.

در گزارش مرکز آمار از نرخ بیکاری در فصل پایانی ۱۴۰۱، آمده است که در زمستان سال گذشته ۴۰.۵ درصد از جمعيت ۱۵ ساله و بالاتر در ایران از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند و «در گروه شاغلان يا بيكاران» قرار گرفته‌اند.

این آمار نشان می‌دهد در زمستان ۱۴۰۱ در قیاس با پاییز همین سال، جمعیت فعال ۱۵ ساله و بالاتر کشور معادل نیم درصد کاهش یافته است.

بنا به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در زمستان گذشته به ۲۴.۲ درصد افزایش یافته است. این نرخ در پاییز ۱۴۰۱ معادل ۱۹.۲ درصد اعلام شده بود. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد «نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله» در زمستان ۱۴۰۱، پنج درصد از پاییز همین سال بیشتر شده است. این شاخص در زمستان ۱۴۰۱ از زمستان ۱۴۰۰ نیز ۱.۱ درصد بیشتر شده است.

بررسی نرخ بيكاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد كه در زمستان ١٤٠١، معادل ۱۷.۴ درصد از جمعيت فعال اين گروه سنی بيكار بوده‌اند که در قیاس با رقم ۱۴.۸ درصدی پاییز، معادل ۳.۴ درصد افزایش یافته است.

وضعیت بیکاری در استان‌های کشور در زمستان سال ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد که بیشترین نرخ بیکاری در کردستان با ۲۰.۵ درصد، کرمانشاه با ۱۵.۱ درصد و چهارمحال و بختیاری با ۱۳.۵ درصد، ثبت شده است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

کمترین نرخ بیکاری در استان‌ها نیز بنا به اعلام مرکز آمار، در سمنان با ۵.۷ درصد، ایلام  با ۶.۸ درصد و بوشهر، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد با ۷.۳ درصد، ثبت شده است.

این ارقام، نشان‌دهنده فاصله شکاف در بالاترین نرخ با پایین‌ترین نرخ بیکاری استان‌ها است که در فصل زمستان به ۱۴.۸ درصد رسیده است.

در بخشی از گزارش مرکز آمار نیز آمده است که جمعیت فارغ‌التحصلان دانشگاه که بیکار مانده‌اند، در زمستان ۱۴۰۱ معادل ۴۰.۳ درصد جمعیت بیکاران است؛ یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت بیکار در ایران را فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها تشکیل می‌دهند.

همچنین، نرخ بیکاری زنان در محدوده سنی «۱۵ ساله و بیشتر» در زمستان ۱۴۰۱ به ۱۱.۲ درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری زنان ۱۸ تا ۳۵ سال نیز در این فصل به ۲۷.۷ درصد افزایش یافته است.

افزایش تمامی شاخص‌های مرتبط با بیکاری در ایران در زمستان ۱۴۰۱، در حالی است که علی خامنه‌ای، رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران، در پیام نوروزی اخیر خود گفت طی سال ۱۴۰۱ «بیکاری کم شده و اشتغال یک مقداری افزایش» یافته است. ابراهیم رئیسی و مقام‌های دولت او نیز مداوم در سخنرانی‌های خود آمارهایی از افزایش اشتغال ارائه می‌دهند.