ولنتاین سیاسی کابل

در میان کاربران افغانستانی شبکه‌های اجتماعی این عکس به نماد ولنتاین امسال تبدیل شده است

کابل شهرعشق‌های پنهانی و مهرورزی محتاطانه است. رابطه‌های عاشقانه جوانان در این شهر بیش‌تر قصه گوشه‌های خلوت و تنهایی است. فضای بسته‌ اجتماعی و صدمه‌های روانی بازمانده از جنگ در روان جمعی مردم، ابراز عواطف و روابط عاشقانه را امری غیرمعمول ساخته است. در چنین حال و هوای اما شماری از جوانان دل به دریا زده‌اند و روز ولنتاین را به مثابه نمادی از اعتراض و حضور در صحنه عمومی تجلیل می کنند.

سوژه این ولنتاین اما یک اعتراض معمولی نیست. آن‌ها در این ولنتاین از حفظ آزادی‌های مدنی در آستانه‌ی گفت‌وگوهای صلح با طالبان حرف زدند و بر برگشت ناپذیر بودن دستاوردهای مدنی جوانان تاکید کردند.

از عشق، از امید، از فردا نمی‌ترسی 

می‌بوسمت در بین طالب‌ها، نمی‌ترسی

 شب شعر ولنتاین کابل نیز که در شامگاه ۱۲ فبروری برگزار شد، سیاسی  رامین مظهر شاعر جوان کابلی و هماهنگ کننده این برنامه باور دارد که جوانان افغانستان واقعیت افغانستان امروز اند. رامین می‌گوید که شعر، عشق و امید به آینده انسانی و مدنی در یک افغانستان عاری از جنگ خواست همگانی نسل نو افغانستان است.