این سایت اینترنتی متعلق به رسانه ایندیپندنت فارسی است که در این متن از آن به عنوان «سایت ایندیپندنت فارسی» یا «سایت» اشاره خواهد شد.

این سایت برای استفاده شخصی شما آماده است. شما می‌توانید بدون هیچ قید و شرطی وارد این سایت بشوید؛ چه در آن قبلا ثبت نام کرده باشید یا نکرده باشید. به محض ورودتان به این پایگاه با شما توافقی ایجاد خواهد شد.

اما استفاده شما از این سایت مشروط به ضوابط و مقرراتی است که در زیر عنوان شده است. درصورتی که در این ضابطه‌ها و مقررات هر تغییر و اصلاحی انجام شود، بلافاصله معتبر و قابل اجراست، مگر خلاف آن از پیش مشخص و اعلام شده باشد. به‌همین جهت ادامه استفاده شما از محتوای سایت به معنای این است که شما این تغییرات انجام شده را بطور کامل پذیرفته‌اید.

شرط‌ها و ضوابط استفاده و کاربری، تضمین کننده سیاست‌های سایت در زمینه امور خصوصی و حقوق مالکیت فکری (کپی رایت) بوده و به شرح زیر است:

شروط استفاده:

در صورت استفاده از «ایندیپندنت فارسی» ناگزیر اصول زیر را پذیرفته‌اید، و به رعایت آن متعهد شده‌اید:

۱- ممنوعیت تهیه، دانلود و یا چاپ محتوا، اطلاعیه‌ها، تصویر‌ها و یا اطلاعات دیگری که در مالکیت شما نیست یا مجوز آن را ندارید.

۲- ممنوعیت استفاده از این سایت برای ارسال هرگونه پست الکترونیکِ تجاری و یا بدون کیفیت، یا سوء استفاده از این سایت با این گونه شیوه‌ها.

۳- ممنوعیت تهیه و یا دانلود پرونده‌هایی که دارای ویروس و یا اطلاعات نادرست و بی اساس است.

۴- ممنوعیت انتشار، اعلام، پخش و یا تعمیم معلومات و اطلاعاتی که به بدنامی و بی‌اعتباری کسی و یا جریانی بینجامد و یا ناقض قوانین معتبر، آزاردهنده و مخالف آداب و اخلاق عمومی باشد.

۵- ممنوعیت مشارکت از طریق سایت در فعالیت‌های غیر مشروع و غیر قانونی.

۶- ممنوعیت اعلام مطالبی در سایت که ما را در موقعیت مخالفت و یا نقض قوانین معتبر و یا سیستم معمول در هر زمینه‌ای، قرار دهد.

۷- ممنوعیت به‌کار گرفتن هر وسیله و یا برنامه‌‌ای برای اعتراض، در بکارگیری درست سایت.

۸- ممنوعیت اقدام به هرگونه عملی که مسؤولیت سنگین و یا غیرمناسبی را بر زیرساختارهای این رسانه تحمیل کند.