کالیویل

جهان

گروگان‌گیری ۱۰ساعته در کنیسه‌ای در تگزاس آمریکا پایان یافت

گروگانگیر مدعی بود که خواهر عافیه صدیقی، زن پاکستانی زندانی در ایالات متحده به اتهام تیراندازی به سربازان آمریکایی و مظنون به ارتباط با القاعده است و خواستار آزادی او شده بود