کاظم حائری

سیاسی و اجتماعی

کلاهبرداری به نام طب اسلامی در دوران همه‌گیری کرونا

از قرن سوم و چهارم یعنی حداقل ۲۰۰ سال بعد از معصومین سروکله یک سری کتاب به نام کتب طبی پیدا می‌شود که برخی از روایات طبی مثل «طب النبی یا طب الائمه» را در قالب یک کتاب طب تألیف کرده‎اند