نرخ ازدواج

زندگی

میزان ازدواج تا سال ۲۰۶۲ تا ۷۰ درصد کاهش می‌یابد

در سال ۱۹۷۲ در انگلستان و ولز ۴۲۶ هزار ازدواج ثبت شده است و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا سال ۲۰۷۲ فقط به ۵۰ هزار ازدواج در سال کاهش یابد