قوانين شریعت

دیدگاه

سال ۱۴۰۱؛ جدالِ خونین عقل و جهل

نخستین مرحله جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در حکم مبارزه‌ای عقلانی بود علیه حکومتی مُبلغِ جهل؛ ریشه‌های تاریخی این جدالِ خونین چیست؟