علی کفاشیان

فوتبال

میزبانی؛ حسرت فوتبال‌ دوستان ایرانی در چهار دهه گذشته

فدراسیون فوتبال ایران در سال ۱۹۴۸ یعنی ۷۳ سال قبل به عضویت فیفا در آمد و از سال ۱۹۵۴ تلاش برای پیوستن به کنفدراسیون فوتبال آسیا را آغاز کرد؛ عضویتی که در سال ۱۹۵۸رسما پذیرفته شد!