طراح لباس ملکه

مُد و زیبایی

چه کسی لباس‌های ملکه بریتانیا را طراحی می‌کند؟

پیش از همه‌گیری کرونا، ملکه الیزابت دوم در طول سال دست‌کم در ۳۰۰ مکان مختلف به مناسبت‌های متفاوت، حضور می‌یافت که برای تیم طراحی به معنای حجم بالای کار بود