ضرب‌وشتم

جهان

قطع مکرر و چندساعته برق یک روستا با هدف دیدارهای عاشقانه

برقکاری که برای ملاقات با دوست‌دخترش در تاریکی، برق یک روستا در هند را به‌طور سراسری قطع می‌کرد، در صحنه مرتبط با جرم، به‌دست روستاییان دستگیر شد