زنوبوت

تکنولوژی

این ربات‌ها خودشان را تکثیر می‌کنند

دانشمندان دانشگاه تافتس و دانشگاه ورمانت این ارگانیسم‌های کوچک زیستی را بر پایه سلول‌های پوست قورباغه‌های پنجه‌دار آفریقایی ساخته‌اند