روباه شرور

جهان

«سنگ قاتل» افسانه ژاپنی در بحبوحه بحران اوکراین دو نیم شد

«به نظر برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی این ماجرا نشانگر طالع نحس است، به‌ویژه که در بحبوحه تداوم یک همه‌گیری و جنگ در اروپا رخ داده است»