رهنمود غذایی

زندگی

دولت آمریکا: به کودکان زیر دو سال شیرینی ندهید

در این رهنمود همچنین از آمریکایی‌ها خواسته شده است کالری کمتری مصرف کنند و مصرف شکر، نمک، چربی و الکل را کاهش دهند