خصومت

دیدگاه

ایران، دشمن‌تراشی و دوست‌یابی امروز و دیروز

واژگان رهبران جمهوری اسلامی سرشار است از کلمات توهین‌آمیز و تنش‌آفرین: خائن، مزدور، دشمن، خونخوار، جهان‌خوار، کودک‌کش، و قس علی هذا