بیت اسرائیل

جهان

گروگان‌گیری ۱۰ساعته در کنیسه‌ای در تگزاس آمریکا پایان یافت

گروگانگیر مدعی بود که خواهر عافیه صدیقی، زن پاکستانی زندانی در ایالات متحده به اتهام تیراندازی به سربازان آمریکایی و مظنون به ارتباط با القاعده است و خواستار آزادی او شده بود