امیرحسین ریوندی

فوتبال

رویاپردازی پرخطر پدیده‌های فوتبال ایران در لیگ تحریم‌شده روسیه

ورود به لیگ روسیه برای استعدادی جوان چندان دشوار نیست، اما خروج از آن صرفا زمانی ممکن خواهد بود که بخش بزرگی از درآمد انتقال به باشگاه برسد