اعتراضات به گرانی سوخت

اقتصاد

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران: قیمت بنزین را مانند سال ۹۸ افزایش می‌دهند

به گمان برخی ناظران سیاسی، دلیل اصلی تعلل ابراهیم رئیسی و مقام‌های امنیتی نظام برای گران کردن بنزین، نگرانی از شکل‌گیری مجدد اعتراض‌های خیابانی در آستانه سالگرد خیزش سراسری سال ۱۴۰۱ است