چند مِهری چیست و چطور کار می‌کند؟

چند مِهری یعنی دوست داشتن بیش از یک نفر

Shutterstock/ wavebreakmedia

مردم به اشکال مختلف عشق‌شان را ابراز می‌کنند و هیچ دو رابطه‌ای مثل هم نیستند. به همین دلیل است که چند مِهری یا پلی آموری (Polyamory) و قابلیت داشتن رابطه با بیش از یک نفر تبدیل به موضوعی شده که به صورتی روزافزون در مورد آن بحث می‌شود.

اما با وجود اینکه اکثر افراد عبارت چند مهری را شنیده‌اند، همه برداشتی روشن از معنای آن و چگونگی کارکرد این رابطه غیر تک‌ همسری ندارند.

معمولا چند مِهری که به معنی دوست داشتن بیش از یک نفر است، با رابطه باز اشتباه گرفته می‌شود. این دو همیشه یکی نیستند.

واقعیت این است که روابط چند مهری روابط ویژه‌ای هستند که از چند شریک عشقی تشکیل شده‌اند.

رابطه چند مهری چیست؟

رابطه چند مهری شکلی از رابطه غیر تک همسری است که تفاوت اصلی‌اش با روابط متداول این است که در آن چند نفر دخیل‌اند و نه دو نفر.

به گفته سوزان وینتر، نویسنده نیویورکی و متخصص روابط چند مهری غالبا «شاخصه‌اش این است که زوج اولیه به صورت علنی (و با رضایت یکدیگر) با شریک‌های عشقی دیگری نیز رابطه دارند. این ارتباطات جنسی ممکن است جداگانه یا در غالب زوج برقرار شود».

با این وجود حتی روابط چند مهری نیز در زوج‌های مختلف متفاوت است.

برای برخی، رابطه چند مهری رابطه‌ای است با چند نفر که بین آنها یک نفر شریک اصلی است. برای برخی دیگر معنی چند مهری امکان بودن در دو رابطه کاملا مجزا است.

وینتر در گفتگو با ایندیپندنت می‌گوید: «فلسفه اساسی رابطه چند مهری این است که عشق جنسی نباید محدود به رابطه تک همسری شود و باید با آزادی و به شکل کاملش ابراز شود. ویژگی دیگر چند مهری این است که هر دو نفر از روابط عاشقانه دیگر شریک‌شان مطلعند».

رابطه چند مهری چطور کار می‌کند؟

از آنجایی که روابط چند مهری از ساختار متداول مقبول جامعه را تبعیت نمی‌کنند، برای بسیاری از افرادی که با آن غریبه‌اند گیج کننده است.

برای موفق بودن یک رابطه چند مهری همه کسانی که در رابطه‌اند باید در مورد آنچه بیرون از این رابطه می‌خواهند با صداقت و گشادگی حرف بزنند.

مرزهای روابط چند مهری با روابط تک همسری متفاوت‌اند، ولی با این وجود هنوز مرزهایی وجود دارند. چه با مشخص کردن اینکه چه کسانی می‌توانند وارد این رابطه شوند و یا با محدود کردن زمانی که هر کس می‌تواند بیرون از آن رابطه با شرکای دیگرش بگذارند.

ایجاد گفتگوهای باز و روراست عامل بسیار حیاتی برای جلوگیری از پیش آمدن مشکل در روابط چند مهری است.

با این وجود حسادت هنوز ممکن است بوجود آید - حتی اگر فرد با شریک/شرکایش صادق باشد.

به گفته وینتر: «برقراری رابطه درست با یک نفر نیز بسیار سخت است. تصور کنید، برقراری رابطه با دو نفر یا بیشتر چگونه است؟ هر چقدر تعداد افراد بیشتر باشد پیچیدگی تجربه عاطفی بیشتر می‌شود.»

به گفته او: «از سویی چند مهری مخفی‌گری و شکستن اعتمادی که در خیانت وجود دارد را برطرف می‌کند، از سوی دیگر مدیریت کردن کامپرشن (لذت بردن از لذت معشوق از رابطه‌ای دیگر) آجر لغزانی است که معمولا به شکست روابط چند مهری منجر می‌شود».

«رابطه چند مهری تنها زمانی کارایی دارد، که در دو طرف به صورت کامل از لحاظ عاطفی و اعتقادی با مفهوم آن موافق باشند. حتی با این وجود هم حذف کردن احساس ناامنی‌ای که منجر به حسادت می‌شود کار آسانی نیست».

چه تفاوتی بین چند مهری با رابطه باز وجود دارد؟

غالبا رابطه باز همان چند مهری دانسته می‌شود. با وجود اینکه هر دوی این روابط غیر تک همسری محسوب می‌شود، همیشه یکی نیستند.

در روابط چند مهری تنها انگیزه روابط بیرونی سکس نیست، در حالیکه روابط باز معمولا به این معنی است که در آن طرفین روابط جنسی‌ای با دیگران برقرار می‌کنند که منجر به برقراری رابطه نمی‌شود.

هدف چند مهری داشتن چند رابطه عاشقانه است که نیروی محرک آن عشق و روابط احساسی است.

چه کسانی وارد رابطه چند مهری می‌شوند؟

هر کسی که دانش کافی درباره ماهیت و چگونگی چنین روابطی دارد، می‌تواند وارد شود.

با وجود اینکه افراد شرکت کننده در روابط چند مهری بازتر از دیگران هستند،‌ معنای آن لزوما این نیست که به صورت خودکار در روابط جنسی با دیگری وارد می‌شوند و یا اینکه تمایلات جنسی‌شان کاملا سیال است.

برای ورود به رابطه چند مهری فرد باید در مورد خواسته‌ها و نیازهایش صادق و روراست باشد.

به گفته وینتر هر چند رابطه چندمهری به معنی دوست داشتن و دوست داشته شدن توسط چند نفر است، «لازمه آن اعتماد تمام، برقراری مکالمه و شفافیت در نیت است.»

این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.

www.independent.co.uk/life-style

© The Independent

بیشتر از زندگی