شما اکنون تماشا می کنید | ایندیپندنت فارسی

ترامپ: معلوم بود کسی بالای بام رفته ولی هشداری داده نشد

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده آمریکا در گفت‌وگو با فاکس نیوز، از عملکرد سرویس مخفی این کشور در جریان سوء قصد ناکام در جریان کارزار پنسیلوانیا انتقاد کرد. ترامپ که به همراه جی دی ونس، معاون پیشنهادی‌اش با فاکس نیوز گفت‌وگو می‌کرد، با اشاره به دیده شدن عامل سوء قصد بر بالای بام گفت هیچکس به من نگفت بالای صحنه نروم.

ترامپ: معلوم بود کسی بالای بام رفته ولی هشداری داده نشد

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده آمریکا در گفت‌وگو با فاکس نیوز، از عملکرد سرویس مخفی این کشور در جریان سوء قصد ناکام در جریان کارزار پنسیلوانیا انتقاد کرد. ترامپ که به همراه جی دی ونس، معاون پیشنهادی‌اش با فاکس نیوز گفت‌وگو می‌کرد، با اشاره به دیده شدن عامل سوء قصد بر بالای بام گفت هیچکس به من نگفت بالای صحنه نروم.