پوشش صوتی

زندگی

آیا صدای سفید، قهوه‌ای یا صورتی به خواب بهتر کمک می‌کند؟

این صداها پوشش صوتی‌اند و پس‌زمینه ملایم، آرام و یکنواختی که ایجاد می‌کنند سبب می‌شود متوجه سایر صداهای محیطی نشویم