هیبت‌الله

دیدگاه

کژفهمی‌ اسلامی؛ از روح‌الله تا هیبت‌الله

خمینی، خلیفه ابوبکر و ملا عمر به بن‌بستی رسیدند که تراژدی بزرگی را بر «مومنان» تحمیل کرد؛ امروز، هیبت‌الله آخوندزاده در سطحی پایین‌تر از سه همگن خود، در همان مسیر حرکت می‌کند