نخلستان‌ها

سیاسی و اجتماعی

شلیک نظام به قلب خوزستان؛ وضعیت قرمز تالاب بین‌المللی شادگان

دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به‌دلیل اعتراض‌های گسترده سال‌های گذشته به خشکسالی خوزستان، هرگونه اطلاع‌رسانی در مورد وضع محیط‌زیست و بی‌آبی در این منطقه را اکیدا ممنوع کرده‌اند