قدرت چانه‌زنی

سیاسی و اجتماعی

انفجار دوباره نطنز بر مذاکرات هسته‌ای تاثیر می‌گذارد؟

انفجار با آسیب به ظرفیت غنی‌سازی، قدرت چانه‌زنی تهران را کمتر کرده و توجیه توافق فوری به دلیل کاهش زمان گریز هسته‌ای را از بین می‌برد، اما در صورتی که واکنش تهران شدید نباشد، مانع ادامه مذاکرات هسته‌ای نمی‌شود