فیلم صورت فلکی

دیدگاه

«هناس» در هوای سمی

تا نظام جمهوری اسلامی ایران بر جا است، هیچ فیلمی، چه مستند و چه داستانی، نمی‌توان از زندگی کسی ساخت که درصد بالایی از واقعیت را بیان کند