فساد اقتصادی لبنان

جهان

زن لبنانی به زور تپانچه اسباب‌بازی از حساب بانکی خود برداشت کرد

بانک‌های لبنان از سال ۲۰۱۹ محدودیت‌ها و مقررات سختگیرانه‌ای را بر برداشت ارز وضع کرده‌اند و به این ترتیب، دسترسی میلیون‌ها لبنانی به پس‌اندازهای بانکی خود محدود شده است