صورت مسیح

فرهنگ و هنر

۲۰۲۲ سال پس از میلاد: معمای چهره عیسی مسیح همچنان حل‌نشده باقی مانده است

تصویر عیسی با ریش و موی بلند که در قرن چهارم پس از میلاد ظاهر شد، به‌شدت تحت تاثیر بازنمایی خدایان یونانی و رومی، به‌ویژه زئوس، خدای قدرتمند یونانی، بود