سانسور دولتی

سیاسی و اجتماعی

وال‌استریت‌ ژورنال: ۲۰۰ کیت استارلینک در ایران فعال است

گروهی از کارآفرین‌های ساکن کالیفرنیا تجهیزات استارلینک را از طریق مرزهای آبی خلیج فارس یا مرزهای کوهستانی ایران و عراق به داخل کشور منتقل کرده‌اند