ذکر مصیبت

دیدگاه

مشکلات ایران و روضه‌خوانی «رهبر»

دشواری واقعی همان «مردم‌سالاری دینی» یعنی جمع اضدادی است که خامنه‌ای و همگنان او در چهار دهه گذشته بر ما تحمیل کرده‌اند