بازار رشت

سفر

سفر به رشت شهر سبزینه؛ گشتی در بزرگ‌ترین بازار روباز ایران

بازار رشت نمادی از فرهنگ و تاریخ گیلان است که از گذشته رونق بسیاری داشته و با کاروان‌سراهای متعدد، میزبان تجاری بوده که راهی بندر پیربازار می‌شدند