زعفران یا طلای سرخ افغانستان رو به افزایش است!

وزارت زراعت، آبیاری و دام‌داری افغانستان اعلام کرد درسال جاری تولیدات زعفران یا طلای سرخ کشور از ۱۶ تن به ۲۰ تن افزایش خواهد یافت.

همچنین این وزارتخانه اعلام کرده زمین‌های کشت زعفران نسبت به سال‌های گذشته، شش برابر افزایش یافته است، طوری‌که درسال جاری دربیش از شش هزار هکتار زمین در کشور، زعفران کشت می‌شود.

محمد هاشم اسلمی، مشاور ارشد وزارت زراعت آبیاری و دام‌داری گفت: وزارت زراعت به منظور افزایش کیفیت زعفران کشور، ۶ تا ۲۰ مرکز تولید زعفران در کشور ایجاد می کند.

این گفته‌ها در حالی ابراز شده که ارزش فروش زعفران یا «طلاح سرخ افغانستان» درماه‌های گذشته به بیش از ۲۵ میلیون دلار رسیده است که می‌تواند جایگزین خوبی برای کشت تریاک در کشور(افغانستان) باشد.

کشت این گیاه قیمتی که طی سال‌های اخیردر کشور رایج شده یکی از اقلام مهم صادراتی افغانستان است و ازهمه مهم‌تر، اینکه کشت و تولید زعفران در افغانستان برای زنان کشور ایجاد شغل کرده است.

اما زعفران کاران افغانستان می‌گویند: تلاش‌های زیادی صورت می‌گیرد که زعفران افغانستان را بدنام کنند تا جایگاه و ارزشی که در بازارهای بین‌المللی به دست آورده است از دست بدهد.

بیشتر از اقتصاد