مکرون در خفا به درخواست یک زن از خط تلفن امداد فرانسه گوش داد

پلیس فرانسه از کمک به آن زن خودداری کرد

NICOLAS TUCAT / AFP - امانوئل مکرون

 مقامات فرانسه درباره گزارش خودداری یک افسر پلیس از کمک به زنی که جانش در  خطر بود وارد تحقیق شده اند؛ این اقدام پس از آن صورت می گیرد که امانوئل مکرون رییس جمهوری فرانسه به یک درخواست کمک در تلفن بیست و چهارساعته ویژه دریافت و ضبط پیام های مرتبط با خشونت داخلی،  گوش کرد.
 
ماجرا پس از آن علنی شد که مکرون به دفتر ملی خط تلفن قرمز در پاریس رفت و در سکوت با گوشی به شنیدن پیام های بامدادی پرداخت.
 
مکرون با پاسخ افسر پلیس موافق نبود  اما در تلفن چیزی نگفت- و افسر نیز نمی دانست که رییس جمهوری حرف هایش را می شنود.
 
این ماجرا با آغاز برنامه جدید دولت فرانسه جهت سرکوب آزار و خشونت داخلی مصادف شد. منتقدین می گویند دولت به اندازه کافی به خشونت داخلی توجه نمی کند. معترضین در روزهای تعطیل آخر هفته به خیابان های پاریس ریختند و یکصدمین قتل یک زن در فرانسه در سال جاری را، فقط به دلیل زن بودنِ قربانی، محکوم کردند.
 
در این مکالمه، مکرون صدای زن مضطربی را که تصمیم گرفته بود شوهر بدرفتارش را ترک کند، شنید که به یکی از اپراتورهای تلفن قرمز می گفت پلیس حاضر نیست او را برای جمع کردن وسایلش تا خانه‌اش همراهی کند.
 
زن ۵۷ ساله، که در کلانتری محلی بود، گفت شوهر خشمگینش پس از سال ها آزار فزاینده  تهدید کرده که او را خواهد کشت و باید خانه را ترک کند.
 
او گفت به پلیس شکایت کرده و خواسته پلیس او را تا خانه اش همراهی کند- زیرا می ترسیده شوهرش او را بکشد- اما پلیس درخواستش را نپذیرفته است.
 
اپراتور به زن اطمینان داد: «تو در کلانتری هستی؟ در خطری. شوهرت در خانه است. پلیس می تواند تو را همراهی کند».
 
اما زن توضیح داد پلیس حاضر نیست او را اسکورت کند- و موجب شد اپراتور بخواهد با پلیس صحبت کند.
 
یک افسر دژبان گوشی را گرفت و اپراتور در مکالمه ای که ۱۵ دقیقه طول کشید سعی کرد او را متقاعد سازد زن را همراهی کند. اما این افسر گفت وظیفه ندارد درگیر شود- و به نادرستی ادعا کرد که برای اسکورت زن به دستور قضایی نیاز دارد.
 
اپراتور در مرحله ای گفت :«این زن به مرگ تهدید شده، آیا منتظر هستی که واقعا کشته شود؟»
 
بعد از مکالمه، مکرون پرسید: «آیا اغلب چنین چیزی اتفاق می افتد؟»
 
اوپراتور، که بیش از دو سال در واحد خط تلفن قرمز کار کرده ، گفت:« بله، بیشتر و بیشتر می شود».
 
مکرون به اپراتور، که زن را به یک گروه پشتیبانی هدایت کرد، گفت کار پلیس این است به جای کاربرد قانون از قربانیان حمایت کند، و پاسخ نامشخص و پیچیده به قانون ارتباط ندارد بلکه از نبود آموزش کافی ناشی می شود.

این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.

https://www.independent.co.uk/news

© The Independent