پوشش زنده رویدادهای انتخابات ۱۴۰۰

نرخ مشارکت پایین، همچنان بزرگترین خبر انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران است

Morteza NIKOUBAZL / AFP