فساد در قوه قضاییه؛ اکبر طبری برای سرمایه‌داران طعمه می‌گذاشت

اکبر طبری ثروتمندانی که پرونده قضایی داشتند شناسایی می‌کرده تا از آنها رشوه بگیرد

نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات «اکبر طبری» معاون اجرایی پیشین ریاست قوه قضاییه و دیگر متهمان پرونده فساد اقتصادی در قوه قضاییه امروز سه شنبه ۱۷ تیرماه برگزار شد.

دادگاهی که از ابتدای شروع برگزاری آن تا به امروز جنجال‌های زیادی به راه انداخته و حواشی فراوانی به دنبال داشت؛ از عیان شدن شیوه‌ها و شگردهای متهم ردیف اول این پرونده در دریافت رشوه از سرمایه‌داران مملکت گرفته تا نقش قاضی منصوری در این پرونده که نهایتا با پیدا شدن جسد این قاضی متواری سمت و سوی جنایی به خود گرفت. 

در جریان برگزاری نهمین جلسه برگزاری دادگاه فساد گسترده در قوه قضاییه، شیوه‌های جدیدی از چگونگی وارد شدن باند مرموز اکبر طبری به پرونده‌های اقتصادی بیان شد. 

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

نماینده دادستان در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و دیگر متهمان این پرونده  گفت: «طبری در ذیل شبکه‌های مختلف خود پیگیر شناسایی افراد پرونده‌دار قضایی بود تا با نفوذ در آن‌ها ارتشاء‌هایی داشته باشد.»

به گفته نماینده دادستان در این میان فردی به نام «محمد انوشه» وظیفه شناسایی «طعمه» در شبکه طبری را داشته است. انوشه افراد پرونده‌دار در دستگاه قضایی را شناسایی می‌کرده است.

به گفته نماینده دادستان محمد انوشه پس از دستگیری اکبر طبری از کشور متواری شده است. نماینده دادستان گفته که «در یکی از ملاقات‌ها طبری به یکی از متمولین که پرونده قضایی داشت، گفت انوشه خود من هستم و تمام کارها را باید با انوشه هماهنگ کنید.»

نماینده دادستان در توضیح شگردهای نفوذ اکبر طبری در برخی پرونده‌های قضایی توضیح داده است که در یکی از موارد فردی به انوشه وصل می‌شود و با انوشه نزد بازپرس می‌روند. انوشه در چند مرحله نزد بازپرس می‌رود و در مرحله اول می‌گوید طبری سلام رساند. من از طرف طبری مأموریت دارم در این پرونده مساعدت کنید.

نماینده دادستان گفته که در این ماجرا با وجود اصرار انوشه به بازپرس برای همکاری بازپرس درخواست انوشه را اجابت نمی‌کند. 

نماینده دادستان در بخشی دیگر از سخنانش گفته است که «برخی افرادی که در پرونده‌های قضایی به انوشه و طبری وصل می‌شدند، جمله نفیسی دارند. آنها می‌گویند ما دیگر بی‌تاب شدیم؛ وقتی طبری به ما وصل شد، ما می‌خواستیم از طبری رها شویم. ولی او ما را رها نمی‌کرد».

البته در این جلسه دادگاه متهم اکبر طبری هم‌چون تمام جلسات قبلی این دادگاه اتهامات خود را انکار کرده است و گفته که  «انوشه کارمند نهاد ریاست جمهوری و در اصل کارمند میراث فرهنگی بود و من اصلا او را نمی‌شناختم».

بیشتر از