نگرانی از فوران آتشفشان کوه سینابونگ در اندونزی

پس از فورانی ۹ دقیقه‌ای مردم هراسان از خانه‌هایشان بیرون ریختند

کوه سینابونگ توده‌های عظیم خاکستر آتشفشانی را بر فراز روستایی در شمال سوماترا پراکنده کرده است.

پس از یک فورن آتشفشانی، ستون عظیمی از خاکستر به ارتفاع تقریبا پنج مایل بر فراز جزیره سوماترا مشاهده شد. آتشفشان این کوه روز یکشنبه به مدت ۹ دقیقه غرید و ساکنان جزیره را به هراس انداخت.

هرچند سطح هشدار در این منطقه تغییری نکرده است، مقامات اندونزی هشدار داده‌اند که امکان فعالیت‌های آتشفشانی بیشتری وجود دارد.

ویلی، دانشمندی در رصدخانه سینابونگ گفته است: «پس از انفجار، از نیمه شب تا ساعت ۶ بامداد، چند پس لرزه اتفاق افتاد».

به ساکنان محل گفته شده در خانه‌هایشان بمانند و اگر بیرون می‌روند، برای حفاظت از خود در برابر خاکستر آتشفشان، از ماسک استفاده کنند.

سینابونگ ، با دو هزار و ۴۶۰ متر ارتفاع، حدود ۴۰۰ سال خاموش بود، تا سال ۲۰۱۰ که فعال شد و دو نفر را به کشتن داد. از آن هنگام، این کوه به یکی از فعال‌ترین کوه‌های آتشفشان در اندونزی تبدیل شده است.

در انفجاری که سال ۲۰۱۴ روی داد بیش از ۱۲ تن جان سپردند و هزاران نفر ناچار به ترک محل زندگی خود شدند. همچنین در جریان فورانی در فوریه ۲۰۱۸، توده عظیمی از خاکستر از قله این کوه به بیرون پرتاب شد.

فعالیت آتشفشانی اخیر با چند زمین لرزه که در روستاهای نزدیک احساس شد، همراه بود.

در مورد تلفات جدیدترین فوران کوه گزارشی منتشر نشده است. اندونزی با ۱۳۰ کوه آتشفشانی، بیشترین کوه‌های آتشفشانی جهان را در خود جای داده است.

این کشور به دلیل قرار گرفتن در منطقه مشهور به «حلقه آتش» که یک قوس آتشفشانی و مجموعه‌ای گسل‌های زیرزمینی است که در بستر اقیانوس آرام قرار دارد، به ویژه در برابر زمین لرزه آسیب‌پذیر است.

© The Independent

بیشتر از جهان