آزمایش جدید کووید می‌تواند کارایی آنتی‌بادی در برابر انواع کووید را اندازه‌گیری کند

بررسی «کو واریانت» به ویروس زنده نیاز ندارد و استفاده از آن در اکثر شرایط آسان است

دانشمندان می‌توانند «تله‌های مولکولی» متفاوتی را در نواحی مختلف لام قرار دهند تا بتوانند چندین نشانگر زیستی را به طور هم‌زمان بگیرند - STR / AFP

یک مطالعه نشان می‌دهد که آزمایش جدید کووید می‌تواند تشخیص دهد که سیستم ایمنی یک فرد در برابر انواع دیگر کووید چقدر مؤثر است.

دانشمندان آزمایشی ساخته اند که به گفته آنها در اندازه گیری قدرت آنتی بادی ها برای مبارزه با سویه های مختلفی مانند اومیکورن و دلتا بسیار موثر است. به گفته محققان، این آزمایش همچنین می‌تواند به پزشکان در شناسایی آنتی‌بادی‌های ضد ویروسی مونوکلونال برای درمان بیمار کووید کمک کند.

در این آزمایش که آزمون خنثی‌سازی آنتی‌بادی رقابتی نامیده می‌شود، از یک پوشش برس پلیمری استفاده می‌کند که فقط به نشانگرهای زیستی مورد نظر اجازه می‌دهد زمانی که لام خیس است، به آن بچسبند.

محققان می‌گویند سطح نچسب این آزمایش را نسبت به سطوح پایین نشانگرهای زیستی که هدف قرار می‌گیرند، بسیار حساس می‌کند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

دانشمندان می‌توانند «تله‌های مولکولی» متفاوتی را در نواحی مختلف لام قرار دهند تا بتوانند چندین نشانگر زیستی را به طور هم‌زمان بگیرند. پروتئین‌های فلورسنت ACE۲ انسانی - اهداف سلولی پروتئین اسپایک ویروس - روی یک لام قرار داده می‌شوند. پروتئین‌های اسپایک مخصوص هر نوع کووید نیز در مکان‌های خاص مختلف قرار داده می‌شوند. هنگامی که آزمایش انجام می‌شود، پروتئین‌های ACE۲ از لام جدا می‌شوند و توسط پروتئین‌های سنبله‌ای که هنوز به آن متصل هستند گیر می‌افتند که باعث درخشش لام می‌شود. در حضور آنتی‌بادی‌های خنثی‌کننده، پروتئین‌های اسپایک نمی‌توانند به پروتئین‌های ACE۲ متصل شوند. این موضوع باعث می‌شود لام کمتر بدرخشد که این اثربخشی آنتی‌بادی‌ها را نشان می‌دهد.

نوع اومیکرون دارای ۳۲ جهش در پروتئین سنبله خود است.  برخی از دانشمندان گفته‌اند که این تعداد نگران‌کننده است، زیرا ممکن است نشان دهد که این‌گونه قابل انتقال‌تر است و می‌تواند از مصونیت طبیعی و واکسن فرار کند.

دانشمندان همچنین پلاسمای گرفته شده از افراد سالم واکسینه شده و افرادی که در حال حاضر به ویروس آلوده شده بودند را آزمایش کردند.

در حالی که بررسی کو واریانت به ویروس زنده نیاز ندارد، استفاده از آن در اکثر شرایط آسان است و کمتر از یک ساعت، احتمالاً فقط ۱۵ دقیقه، نتیجه آن مشخص می‌شود.

© The Independent