از کوچه‌های خاکی هرات تا شورای شهر دانمارک

افغان‌های مهاجر وارد عرصه‌های سیاسی-اجتماعی در غرب می‌شوند

نبیل ده سال پیش از افغانستان رفت تا آینده‌اش را در غرب بسازد - SF

به صورت معمول، نسل اول مهاجر افغان به کشور‌‌های غربی، خودشان را سوخته و مصرف شده می‌دانند. به همین دلیل گستره فعالیت و کار شان از حد به دست آوردن لقمه نانی برای گذران زندگی جلوتر نمی‌رود. اکثرا یا نسل دوم مهاجر بیشتر وارد این عرصه‌ها می‌شوند. با این حال سید نور نبیل جز محدود استثنا‌‌هایی است که خودش را در فاصله ده سال مهاجرت تا نامزدی شورای شهر در کشور ‌دانمارک رسانده است.

سید نور نبیل در سال ۲۰۱۱ از افغانستان رفت تا آینده‌اش را در یک کشور غربی بسازد. او به ‌دانمارک رفت و در آنجا مسکن گزین شد. نبیل می‌گوید برای کسی که از کشور جهان سومی مانند افغانستان به اروپا وارد می‌شود، سال‌ها نیاز است تا بتواند خودرا با فرهنگ، جامعه و حتی حوزه فعالیت‌‌های متنوع ان وفق بدهد. و این کار نیاز به تلاش بیشتر دارد. سید نور نبیل از همان روز‌‌های آغاز خودش را آماده کرد تا وارد عرصه‌‌های اجتماعی شود. برخلاف بیشتر افغان‌ها که وارد کار در حوزه خصوصی می‌شوند، او کار در دولت را اختیار کرد و در شهرداری شهر ویدور برای خود کاری پیدا کرد. نبیل می‌گوید فضا در کشور‌‌های غربی به اندازه ای باز است که هرکس در هر حوزه ای که ‌می‌خواهد ‌می‌تواند کار کند. در ثانی، حضور آدمی از یک فرهنگ متفاوت و جهان‌بینی متفاوت در اروپا یک فرصت شمرده می‌شود و از دیدگاه‌ها و جهان بینی چنین آدم‌‌های استفاده می‌شود. او مثال می‌زند و می‌گوید وقتی من هویت معماری شرقی را در شهر خودمان ( ویدور) مطرح کردم، برای آنان پسندیده و جالب بود زیرا در زیباسازی و صرفه‌جویی فضا نقشی تاثیرگذار داشت.

سید نور نبیل در ‌دانمارک وارد حزب سوسیال مردمی این کشور شد که جز احزاب برتر در ‌دانمارک شمرده می‌شود. آنان پانزده نماینده در پارلمان ‌دانمارک دارند و دو نماینده هم در پارلمان اتحادیه اروپا. حزب سوسیال مردمی ‌دانمارک در همین شهر ویدور در سال ۱۹۶۹ ایجاد شده و یکی از هدف‌‌های مهم این حزب پذیرش مهاجران و وفق دادن آنان با شرایط اقتصادی، اجتماعی و بشری است. او می‌گوید با شناخت از رویکرد‌‌های حزب سوسیال مردمی به این حزب جذب شده و حالا نامزد شورای شهر خود شان است. نبیل می‌گوید در مبارزات انتخاباتی اش روی ادغام مهاجران در جامعه ‌دانمارک تمرکز دارد و سعی دارد تا زمینه‌‌های بهتر زندگی برای مهاجران را میسر سازد. به گفته نبیل او اساس مبارزات انتخاباتی خود را  روی رفع آسیب پذیری‌‌های مهاجران، فقرزدایی و انطباق آنان با فرهنگ یک کشور غربی گذاشته است. اما ن‌می‌خواهد که رای مهاجران را به دست بیاورد، بلکه در کنار رای مهاجران، آرای کسانی که به حزب سوسیال مردمی اعتماد دارند نیز برای او ضروری است. او می‌گوید به دلیل این که یکی از اهداف حزب آنان ادغام مهاجران در فرهنگ کشور ‌دانمارک است. او گروه‌‌های مهاجران از هر کشور جهان را به عنوان مخاطب مبارزات خود در نظر گرفته است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

نبیل می‌گوید افغانستان برای او همیشه به عنوان یک دغدغه مطرح است. او می‌گوید برای هیچ افغانی در هیچ کجای جهان ممکن نیست که به افغانستان فکر نکند یا دغدغه آنچه در زادگاهش اتفاق می افتد را نداشته باشد. او می‌گوید پس از اتفاقات تازه‌ای که در افغانستان رخ داده، با دو نماینده این حزب در پارلمان اروپا تماس گرفته و از آنان خواسته است تا هر زمانی که در پارلمان اروپا مسئله افغانستان مطرح شد، بحث حقوق بشر و حقوق زنان در این کشور را در نظر داشته باشند و نگذارند با این رویکرد طالبان به رسمیت شناخته شوند. او می‌گوید در زمینه محلی نیز فعالیت‌‌هایی را برای بهبود وضعیت افغان‌‌های که تازه به ‌دانمارک امده اند انجام داده و کمک‌‌هایی را به افغان‌های تازه‌وارد سامان داده است. او می‌گوید  به دولت ‌دانمارک فشار آوردند که باید افغان‌‌هایی را که در بیست سال گذشته با این کشور همکاری داشته اند، به ‌دانمارک بیاورد.

نبیل به پیروزی خود در انتخابات شورای شهر ‌دانمارک خوش‌بین است. می‌گوید قشر متوسط به پایین در این کشور، از فعالیت‌‌های آنان همیشه راضی بوده و او با اتکا به همین رضایت، به پیروزی در انتخابات شورای شهر که دهم نوامبر برگزار می‌شود امیدوار است.

شمار اندکی از مهاجران افغان، پس از مهاجرت وارد عرصه فعالیت‌‌های سیاسی می‌شوند. شاید یکی از دلایلش سرخوردگی مردم از سیاستمداران افغان باشد که باعث شده تا آنان سرگردان دیار غریب شوند. اما آنهایی که به این عرصه‌ها وارد شدند با تجربه از تلخی سیاست‌ورزی در افغانستان تلاش کرده‌اند تا صادقانه‌تر کار کنند.