نرخ تورم برای خانوارهای ایرانی در تیرماه به بیش از ۴۴ درصد رسید

ایرانی‌ها بیشترین افزایش قیمت را در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تجربه کردند

نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣.۶ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.١ واحد درصد افزایش داشته است- MORTEZA NIKOUBAZL / AFP

به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه تیرماه ۱۴۰۰ برای خانوارها به ۴۴.۲ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ١.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، نرخ تورم نقطه‌ای در تیرماه ۱۴۰۰ به عدد ۴٣.۶ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴٣.۶ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه پرداخت کرده‌اند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. این نرخ  در تیر ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۴.٠ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ۴۰.۵ واحد درصدی به ۵۶.٩ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ٣.٤ واحد درصدی به ٣٧.۴ درصد رسید.

نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣.۶ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.١ واحد درصد افزایش داشته است. این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم سالانه تیرماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۴.٢ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ١.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴٣.٧ درصد و ۴٧.٣ درصد است که برای خانوارهای شهری ١.٢ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

بیشتر از اقتصاد