ترامپ چه کسانی را مورد عفو قرار خواهد داد؟

«به عنوان یک حقوقدان می‌توانم بگویم دونالد ترامپ چه کسانی را و به چه دلیل عفو خواهد کرد»

عفو ریاست جمهوری بی‌تردید از فردا روزی بدتر از بد خواهد ساخت-Reuters

در حالی که به ۱۹‌ ژانویه و روز اعلام عفو تعداد کثیری از مجرمین از سوی رئیس جمهور ایالات متحده در آخرین روز فاسدترین دستگاه رهبری در دولت آمریکا نزدیک می‌شویم، بسیاری از حقوقدانان از جمله من ماهیت، تداوم و عواقب تصمیم کاخ سفید به عفو حدود صد مجرم را بررسی می‌کنند. 

هرکه به چهارسال جهنمی گذشته توجه کرده باشد می‌تواند با حدسی مبتنی بر شواهد روی قمار آن که چه کسانی مورد عفو قرار خواهند گرفت شرط‌بندی کند.  به اعتقاد من، شاهد عفو افرادی از فرزندان ترامپ گرفته تا اعضای وفادار کابنیه و مشاوران او، قانونگذاران چاپلوس، کسانی که شورش ۶ ژانویه را طرح‌ریزی و سازماندهی‌ کرده و در آن شرکت کردند و – در خاتمه آن - شخص رئیس جمهور خواهیم بود که در دومین روند استیضاحش برای باقی عمر خود با اتهامات و پیگیری‌های جدی قانونی روبه‌رو خواهد بود. 

عفو ریاست جمهوری بی‌تردید از فردا روزی بدتر از بد خواهد ساخت. ما هم‌اکنون در میان سایرین، شاهد بخشودگی مایکل فلین و راجر استون بوده‌ایم که هردو به دستور و توصیه دونالد ترامپ عمل کردند و برای خاطر او دروغ گفته‌اند. این دقیقا خلاف نماد اختیارات رئیس جمهور برای بخشودگی است اما متاسفانه در چارچوب قانون اساسی این اختیارات بسیار وسیع مانده و عمدتا در بوته آزمایش قانونی در نظام قضایی ایالات متحده قرار نگرفته است. 

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

تردیدی نیست که جو بایدن و دستگاه رهبریش از لحظه ورود به کاخ سفید سخت گرفتار خنثی کردن یک یک اقدامات ترامپ که از ساعت اول ریاست جمهوریش صورت داده خواهند بود.   

آن چه باید رخ دهد – و احتمالا با توجه به شرایط غیرمعمول حاکم بر آخرین هفته‌های ریاست جمهوری ترامپ رخ خواهد داد – این است که یک تیم مستقل قضایی هر مورد بخشودگی را از سوی چهل‌وپنجمین رئیس جمهور آمریکا در طول دوره ریاست جمهوریش بررسی خواهد کرد. این تیم که سیاسی نخواهد بود در پی یافتن موارد فساد، رشوه و تقلب خواهد بود. بدون استثنا، حقایق افشا خواهد شد و موارد عفو مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت. باید آن‌ها را مورد تعقیب قانونی قرار داد. 

به اعتقاد من، ما بی‌جهت به وسیله یک یادداشت غیر رسمی (که من به آن تکه کاغذی برای یادآوری می‌گویم) از وزارت دادگستری محدود شده‌ایم که می‌گوید رئیس جمهور بر سرکار نمی‌تواند مورد کیفرخواست قرار بگیرد. ما اکنون رئیس جمهوری داریم که به احتمال قوی موارد بخشودگی را به مجرمینی که آن‌ها را عفو کرده، فروخته است. این‌ها بالقوه اشخاصی هستند که هرگز از طرف یک دستگاه رهبری دموکراتیک و عادل برای بخشودگی در نظر گرفته نمی‌شدند. 

پرونده این بخشودگی‌ها نهایتا برای تجدیدنظر به دادگاه عالی ارجاع خواهد شد که باید در مورد این موضوع بی‌سابقه حکم صادر کند. من اطمینان کامل دارم چنین اقدامی مترتب خواهد شد چون بازهم اطمینان کامل دارم ترامپ خود را عفو خواهد کرد. چرا که نه؟ او از هنگامی که به کاخ سفید پا گذاشت همه روزه تمام جنبه‌های قانونی و مقررات را نادیده گرفته است.  

گفته می‌شود بسیاری از شخصیت‌های دنیای حقوق به آقای ترامپ علیه عفو خودش هشدار داده‌اند. این‌ها همان اشخاصی هستند که تمام مدت از او حمایت و راه را برای خیانت و فساد او هموار کرده‌اند، اما اکنون به گونه‌ای مضحک معتقدند که عفو رئیس جمهور از طرف شخص خودش میراث او را «خدشه‌دار» می‌کند. شاید به توصیه آن‌ها گوش کند، اما به احتمال زیاد نخواهد کرد. 

در هر صورت، ما شاهد موارد جدیدی از قانون در مورد این اقدامات از جمله قوانین جدید و احتمالا روزی ترمیم قانون اساسی به منظور محدود کردن اختیارات ریاست جمهوری و تحکیم موارد نظارت و تعادل در قدرت خواهیم بود. موارد قانونی  نظارت و تعادل در قدرت در چهار سال گذشته سخت ناتوان بود و دموکراسی این کشور را در مرز نابودی مطلق رها کرده بود. روشن است که موارد موجود کافی نیستند.

این مقاله ترجمه صحیح و صادقانه از منبع اصلی است و نظرات ابراز شده لزوما نمایانگر نظرات ودیدگاه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.

© The Independent

بیشتر از دیدگاه