اعضای هیات تحریریه روزنامه ایندیپندنت فارسی
Staff members of Independent Persian
سردبیر
کاملیا انتخابی فرد

معاون سردبیر
شاهپری تکسل
Editor-in-chief
Camelia Entekhabifard

Executive Editor
Shapari Taxell
 
ویراستاران
ساسان قهرمان (سر ویراستار)
Editors
Sasan Ghahreman
دستیاران سردبیر
دنیس آژیری 
آزاده افتخاری
Assistant Editors
Denise Ajiri
Azadeh Eftekhari
نویسندگان
آرش عزیزی
آزاده افتخاری
بندار مقدم
فریدون آژند
فرهاد نوری
Writers (in alphabetical order)
Arash Azizi
Azade Eftekhari
Bondar Moghadam
Faridoon Azhand
Farhad Noori
امور اداری
نهال رومی
Adminstrative 
Nahal Rumi